Zgoda rodziców /opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie „Przyjaciele drużyny SIR PET-ERA”